Крводарителската акција

Среда, 11 Ноември 2015 09:44
За доследно одбележувањето на Патрониот празник на нашето училиштето на 24.10.2015 година во училиштето се реализираат низа на активности. Во тие рамки се организираше и реализираше крводарителска акција на 21.10.2015 година. На акцијата право на учество имаа учениците кои имаа наполнето осумнаесет години. Акцијата се изведе во спортската сала на…

ПРЕБАРУВАЧ

СТАТИСТИКА

Имаме присутни 16 гости и нема членови

За ОСУ „Јовче Тесличков“

ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес егзистира од 1956/57 година во склоп на гимназијата Кочо Рацин а од 01.09.1960 година е самостојно економско училиште. Покрај другите средни училишта во градот Велес успешно работи извршувајки ја својата воспитно-образовна дејност со децении.

Контакт информации

Улица: Кукушка бр. 37, 1400 Велес, Македонија
Телефон: +389 43 231 098
Факс: +389 43 231 098
Е-пошта: usojtv@yahoo.com